1. Komunikacja społeczna

Prowadzący: mgr Joanna Nawrocka-Szmulewicz

Celem zajęć było nabycie umiejętności pozwalających na dobrą i skuteczną komunikację w społeczeństwie:

 • umiejętność aktywnego słuchania
 • umiejętność prowadzenia rozmowy
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność tworzenia dobrej atmosfery
 • umiejętność skupiania na sobie uwagi
 • umiejętność znalezienia dobrego miejsca i czasu

 

2. Poradnictwo zawodowe

Prowadzący: mgr Alicja Drożdż

Program zajęć grupowych z poradnictwa zawodowego realizowany był w wymiarze 14 godzin i obejmował następujące zagadnienia:

 • budowanie zaufania i wzajemne poznanie uczestników grupy
 • rola grupy w osiąganiu celu, budujemy silną grupę
 • emocje towarzyszące utracie lub braku pracy
 • analiza własnych predyspozycji zawodowych, bilans umiejętności, możliwości i preferencji zawodowych
 • potencjał osobisty na lokalnym rynku pracy, planowanie przyszłości zawodowej
 • praca jakiej szukam
 • analiza ogłoszeń prasowych
 • dokumenty aplikacyjne
 • rozmowa telefoniczna z potencjalnym pracodawcą
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • realizacja planów – strategie radzenia sobie z niepowodzeniami
 • jak utrzymać się w nowym miejscu pracy
 • umowy o pracę

Zajęcia odbywały się w formie wykładu, dyskusji, ćwiczeń w małych zespołach. Wykorzystano także pokaz multimedialny, filmy instruktażowe.

 

3. ABC przedsiębiorczości

Prowadzący: mgr Alicja Drożdż

Zajęcia  warsztatowe na temat przedsiębiorczości realizowane były w wymiarze 8 godzin obejmowały zagadnienia:

 • Praca-Kariera-Sukces
 • Przedsiębiorczość: postawa czy sposób na życie?

Zajęcia odbywały się w formie wykładu, dyskusji, ćwiczeń w małych zespołach. Wykorzystano także teksty, kwestionariusze  oraz pokaz multimedialny i film.

 

4. Grupowe poradnictwo psychologiczne

Prowadzący: mgr Agnieszka Sawicka

Program zajęć obejmował następujące zagadnienia:

 • Utrata pracy – nowe możliwości.
 • Hierarchia wartości – co jest dla mnie ważne w życiu osobistym i zawodowym.
 • Bariery psychologiczne w poszukiwaniu pracy – jak sobie z nimi radzić.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.
 • Stres – czym jest, najczęstsze jego objawy oraz sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

 

5. Warsztaty decoupage

Prowadzący: mgr Anna Liśkiewicz

Warsztaty decoupage miały na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia i zdobienia dekoracji na różnych przedmiotach użytkowych.

Poprzez działania plastyczne, dobieranie kompozycji do odpowiednich płaszczyzn, każdy może w sposób indywidualny i twórczy ozdobić przedmioty dekorujące wnętrze domu i mieszkania. W twórczy i rozwijający wyobraźnię sposób wpływamy na rozwój kreatywnego myślenia mającego na celu przewidywalność procesu zdobienia.