Dzisiaj jest - niedziela, 04 grudnia 2022 roku
Start
Preferencyjny zakup węgla
wtorek, 22 listopada 2022 13:39

Wnioski o preferencyjny zakup węgla


Wójt Gminy Zawidz informuje, że można już składać w nioski o preferencyjny zakup paliw a stałego (węgla) dla gospodarstw domowych.
Do zakupu preferencyjnego są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 2238) jedno gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego może zakupić maksymalnie 3 tony węgla w dwóch transzach tj.:

  • 1500 kg - do dnia 31.12.2022 roku,
  • 1500 kg - od dnia 01.01.2023 roku.

Mieszkańcy Gminy Zaw idz mogą składać w nioski:
- osobiście w' Urzędzie Gminy przy ulicy Mazow ieckiej 24, 09-226 Zaw idz Kościelny (w godzinach pracy Urzędu)
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej: epuap - w przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Formularze wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.ug.zawidz.pl


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do 09.12.2022r

Wzór wniosku - preferencyjny zakup węgla

Wzór wniosku - preferencyjny zakup węgla (wersja edytowalna)

 

 
Nowy Przewodniczący Rady Gminy Zawidz.
piątek, 18 listopada 2022 13:31

Nowy Przewodniczący Rady Gminy Zawidz.

W dniu 8 listopada, podczas XXXIV sesji Rady Gminy Zawidz doszło do zmiany na stanowisku funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zawidz. W takcie obrad sesji został złożony przez grupę radnych wniosek w sprawie zmiany porządku obrad i wprowadzenia punktu dotyczącego głosowania nad wnioskiem w sprawie odwołania radnej Pani Mirosławy Karwowskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Zawidz. Pomimo przerwania obrad sesji przez Panią Przewodniczącą Rady z zamiarem przesunięcia obrad na inny termin, Rada Gminy w głosowaniu jawnym odrzuciła wniosek  dotyczący przesunięcia obrad na inny termin, bowiem zgodnie z przepisami Statutu Gminy Zawidz Przewodnicząca Rady nie ma prawa zdecydować o przerwaniu sesji na inny termin, a tym bardziej o przerwaniu sesji bez wskazania innego terminu. Zgodnie z § 15 ust. 2-4 załącznika nr 6 do statutu Gminy Zawidz o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego postanawia Rada. W związku z tym Sesja Rady była kontynuowana, jednak część radnych na czele z Panią Mirosławą Karwowską opuściła salę obrad. Ze względu na nieobecność przewodniczącego rady na podstawie § 17 ust. 2 załącznika nr 6 do statutu Gminy Zawidz obowiązki przewodniczącego rady przejął vice przewodniczący Rady Gminy Zawidz Pan Zbigniew Rawa. W trakcie sesji Rada Gminy Zawidz bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pani Mirosławy Karwowskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Zawidz. W dalszej kolejności Rada Gminy w głosowaniu tajnym wybrała nowego Przewodniczącego Rady Gminy Zawidz, którym został radny Pan Jarosław Giziński.


Link do archiwum sesji  : https://portal.posiedzenia.pl/ZAWIDZ?action=video&id=arch

 

 
 
KOMUNIKAT
środa, 16 listopada 2022 14:56

 

W związku ze zmianą ustawy o dodatku węglowym informujemy, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.

W celu potwierdzenia w/w przesłanek konieczne będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego pod adresem wskazanym we wniosku.

Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed 3 listopada br., stosowane będą przepisy znowelizowane. Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r.


Wnioski można składać:

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,

- papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym,

- pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny.


Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane !!

 

 

 
Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy
czwartek, 10 listopada 2022 14:15

Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi na czas konsultacji a nawet masaż odstresowujący.

Oferta Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Warszawie:

· Punkt informacyjny – udziela informacji i porad dotyczących dostępnych form wsparcia, np. schronieniach, pomagający w wypełnianiu wniosków np. 500+ itd.

· Konsultacje specjalisty ds. integracji – tematyka adaptacji, pomoc w sprawach urzędowych, bankowych, dotyczących kształcenia, tłumaczenia

· Wsparcie w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe i kursy zawodowe

· Tłumaczenia przysięgłe (np. dokumentacji medycznej, urzędowej, legalizującej pracę)

· Kurs języka polskiego dla dorosłych

· Wsparcie w trudnych sytuacjach –psychologiczne i emocjonalne

· Opieka nad dziećmi –opieka doświadczonego specjalisty na czas korzystania z usług placówki

· Masaż odstresowujący – dedykowany osobom w stresie lub kryzysie emocjonalnym. Na zabieg kwalifikuje psycholog

– Niesiemy wszechstronne wsparcie pozwalające osobom, które uciekły przed wojną z Ukrainy, ułożyć sobie życie w Polsce – podsumowuje Anna Lipka z Fundacji ADRA Polska, kierownik Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Warszawie.

Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Warszawie działa pod adresem: Aleja Szucha 11B lok 1, od poniedziałku do piątku (z wyjęciem wtorków) w godzinach 9:00-15.30, a zajęcia językowe odbywają się od godz. 10-20. Więcej informacji: tel. 535 575 157, 500 406 890.

Podobne placówki Fundacja ADRA Polska otworzyła w Bydgoszczy i Lublinie. Wszystkie usługi oferowane przez Centra Integracyjne są bezpłatne.

Fundacja ADRA Polska to organizacja zajmująca się pomocą rozwojową i humanitarną, część międzynarodowej sieci ADRA, działającej w 118 krajach świata. Fundacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera ofiary. Przy wsparciu CARE organizuje transporty humanitarne, ewakuacje i prowadzi ponad 60 schronisk zlokalizowanych w całej Polsce. ADRA Polska organizuje również wsparcie w zakresie włączenia społecznego i pomoc psychologiczną za pośrednictwem Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców oraz internetowej platformy pomocy psychologicznej HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl. Więcej: www.adra.pl

 
Styepndium szkolne
środa, 09 listopada 2022 15:34


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym informuje,

iż DO DNIA 30 LISTOPADA

przyjmowane będą faktury na stypendium szkolne.

Kwota 558 zł na 1 osobę.

 

 

 

 

 

 
Transmisja XXXIV Sesji Rady Gminy Zawidz
wtorek, 08 listopada 2022 09:51

Transmisję XXXIV Sesji Rady Gminy Zawidz

można oglądać od godziny 10:00 na stronie :

 

 

https://portal.posiedzenia.pl/zawidz

 

 
Webinaria ZUS
wtorek, 08 listopada 2022 00:00

Oddziałw Płocku

Zapraszamy na webinarium w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

1

Ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Funkcjonalności PUE ZUS dla prowadzących działalność gosp.

TERMIN: wtorek, 175 listopada 2022 10.00–12.00

2

Zmiany w składce zdrowotnej od 1.07.2022 r. 

Funkcjonalności PUE ZUS dla prowadzących działalność gosp.

TERMIN: czwartek, 17 listopada 2022 10.00–12.00

 

Spotkanie odbędzie sięna platformie Cisco Webex. Link do szkolenia zostanie przesłany w dniu sotkania na adres mailowy wslkazany w zgłoszeniu - zapisy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Podzczas szkolenia specjalista ZUS opowie m.in o :

1. Uldzie na start, małym ZUS+, preferencyjnych składkach, działalności nieewidencjonowanej

2. PUE ZUS – obowiązku posiadania profilu od 1.01.2023 r.


Szczegółowa informacja

 

 


 

 
100 urodziny Pani Jadwigi
poniedziałek, 07 listopada 2022 14:11

 

To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani Jadwiga Staniszewska z miejscowości Jaworowo-Lipa.

Z tej też okazji, w dniu dzisiajszym, dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Zawidz Pan Dariusz Franczak, który w imieniu własnym oraz całej społeczności gminy złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył kwiaty i kosz ze słodkościami. Gratulacje Pani Jadwidze złożyła także przewodnicząca Rady Gminy Zawidz - Pai Mirosława Karwowska. Nie zabrakło także przedstawicieli władz powiatowych, które reprezentował Kamil Różański - radny powiatowy. Pan Krzysztof  Ławniczak - przedstawiciel Wojewody Mazowiewckiego odczytał list gratulacyjny od Premiera. Gratulacje oraz moc życzeń złożyła sznownej Jubilatce  także Pani Agnieszka Skorłutowska - Kierownik KRUS w Sierpcu.

Podczas uroczystości zgromadziła się także rodzina Pani Jadwigi, która z wielkim wzruszeniem przeżywała ten dzień. Recepty na długowieczność Jubilatka nie podaje , ale w domu w którym mieszka daje się odczuć przjazną atmosferę, miłość, wzajemny szacunek i bardzo dobrą opiekę. To stąd bierze się radość życia Pani Janiny oraz życzliwość dla ludzi. Z wielkim wzruszeniem dziękowała za życzenia i odwiedziny.

 

 


 

 
Informacja o zamiarze zakupu węgla
piątek, 04 listopada 2022 09:58

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Zawidz informuje mieszkańców gminy Zawidz o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do 31 grudnia 2022 r.

 
Nabór do Urzędu Skarbowego w Piasecznie
piątek, 28 października 2022 13:09

Na prośbęUrzędu Skarboweo w Sierpu zamieszcamy ogłoszenie o naborze do Urzędu Skarbowego w Piasecznie – miejsce świadczenia pracy Urząd Skarbowy w Sierpcu.

Ogłoszenie o naborze

 

 
50-lecie par małżeńskich
piątek, 28 października 2022 09:30
W środę 26 października 2022 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Zawidz odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Państwo 50 lat temu zawarliście związki małżeńskie. Od tego dnia wiedliście wspólne życie, pokonując wszelkie trudności narzucone przez los. Doczekaliście Złotego Jubileuszu. Te wspólne 50 lat to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu Państwa wręczył Wójt Gminy Zawidz - Pan Dariusz Franczak. Przy wręczaniu medali towarzyszyli: Przewodnicząca Rady Gminy Zawidz - Mirosława Karwowska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zawidzu - Pani Sylwia Kluska oraz Sekretarz Gminy Zawidz - Rafał Kluska.

 

Tego dnia swój jubleusz obchodzili:

1. Elżbieta i Eugeniusz Barańscy

2. Romualda i Jan Cecelsy

3. Eleonora i Jan Dobrosielscy

4. Hanna i Jerzy Lewandowscy

5. Danutay i Stanisław Sadowscy

6. Teresa i Jan Zaborowscy

 

 

 

 


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 65