Firma odbierająca odpady  Empegek Sierpc

Wpłaty należy dokonywać na adres:

Gmina Zawidz

nr rachunku: 94 9042 1055 0390 0619 2000 0550

 

Wpłat należy dokonywaćdo 10 dnia każdego miesiąca, w innym przypadku będą naliczane odsetki ustawowe.
Najkorzystniejszą i najtańszą formą gromadzenia odpadów jest ich segregacja, różnica cenowa pomiędzy odpadami niesegregowanymi a odpadami segregowanymi wynosi 20 zł.

Osoby chcące dokonać zmiany deklaracji zobowiązani są do zgłoszenia się do Urzędu Gminy do pok. Nr 10 celem złożenia korekty deklaracji.