Infrastruktura i mienie komunalne

 

Gmina Zawidz dysponuje majątkiem komunalnym i łącznej wartości 2,18 mln złotych.

Na majątek gminy składają się

 1. Grunty o łącznej pow. 30,32 ha  i wartości 475,5 tys. złotych.
 2. Budynki w ilości 23 szt. o łącznej wartości 11,57 mln złotych, w tym:
  • 4 budynki mieszkalne
  • 10 budynków szkolnych
  • budynki służby zdrowia w Zawidzu, Słupi i Jeżewie
  • Hale sportowe w Zawidzu i Jeżewie
  • budynek Urzędu Gminy
  • pozostałe budynki w ilości 3 szt.
 3. Obiekty sportowe (Osiek, Jeżewo i Zawidz) o wartości 1,79 mln. złotych.
 4. Środki transportu w ilości 8 szt. o wartości 2,53 mln. złotych.
 5. Gmina posiada 2 stacje uzdatniania wody: w Zalesiu o wydajności 1393 m3 na dobę i Zawidzu Kościelnym o wydajności 400 m3 na dobę oraz 2 oczyszczalnie ścieków: w Zawidzu Kościelnym o wydajności 250 m3 na dobę i majkach o wydajności 15,5 m3 na dobę. Posiada także hydrofornię, studnie i przepompownie o łącznej wartości 4,41 mln. złotych.
 6. Gmina jest w 100% zwodociągowana. Posiada około 300 km sieci wodociągowej i 1635 przyłączy o wartości 6,1 mln. złotych.
 7. Na terenie gminy jest 12,1 km sieci kanalizacyjnej  i 253 przyłączy o wartości 2,32 mln. złotych

 

Infrastruktura Gminy Zawidz podlega systematycznym i dynamicznym zmianom. W roku 2003 gmina posiadała tylko 6,4 km dróg asfaltowych gminnych, natomiast w 2009 roku było ich już 24,8 km.

Na koniec 2009 roku gmina miała na swoim terenie ogółem 190,1 kilometrów dóg, w tym:

a) drogi krajowe – 15 km (droga krajowa nr 10)

b) drogi wojewódzkie – 14 km (droga nr 561 Szumanie – Żuromin)

c) drogi powiatowe – 97 km, w tym 58,8 km to drogi asfaltowe

d) drogi gminne – 64,1 km

-asfaltowe – 24,8 km

-żwirowe – 31,6 km

-gruntowe – 7,7 km