L.P. Nazwisko i Imię Funkcja
1 Czarnecki Witold Radny
2 Gajtka-Cieślik Klaudia Radna
3 Gołębiewska Grażyna Radna
4 Kawczyński Grzegorz Radny
5 Kisielewski Dariusz Radny
6 Kolczyński Marek Radny
7 Lewandowska Agnieszka Radna
8 Marecka Sylwia Radna
9 Nowicki Dawid Radny
10 Oleksiak Marlena Radna
11 Radecki Mariusz Przewodniczący Rady Gminy
12 Sabała Roman Radny
13 Sajewska Wioleta Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
14 Sobociński Grzegorz Radny
15 Zaborowski Tomasz Radny