L.P. Nazwisko i Imię Funkcja
1 Chmielewski Tomasz Radny
2 Czarnecki Witold Kazimierz Radny
3 Giziński Jarosław Przewodniczący Rady Gminy
4 Gołębiewska Grażyna Radna
5 Kanigowska Anna Radna
6 Kamińska Jolanta Radna
7 Karwowska Mirosława Radna
8 Kluska Adam Radny
9 Marecka Sylwia Radna
10 Oleksiak Marlena Radna
11 Radecki Mariusz Radny
12 Rutkowska Agnieszka Radna
13 Rawa Zbigniew Radny
14 Siwakowski Zbigniew Radny
15 Zaborowski Tomasz Radny