Na terenie Gminy Zawidz działa 5 szkół podstawowych oraz Zespół Szkół samorządowych w Zawidzu Kościelnym, w skład którego wchodzą gimnazjum oraz Liceum ogólnokształcące

Wszystkie szkoły na terenie gminy oferują nie tylko wysoki poziom kształcenia i dogodne warunki nauczania, ale również zapewniają młodzieży szerokie możliwości rozwoju kultury fizycznej. Szkoły podstawowe w Jeżewie i Zawidzu oraz Zespół szkół samorządowych posiadają sale sportowe, a szkoła w Osieku wielofunkcyjne boisko. Budowa boiska w Słupi planowana jest na rok 2011.

Chlubą gminy jest Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu, którego uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych i sporcie. Przy ZSS działa Zespół Tańca Ludowego „Zawidzanie”, Szkolna Orkiestra Dęta, grupa czirliderek i mażonetek, Szkolny Klub Europejski oraz klub sportowy „Mega-Gim”.

 

Zawodnicy klubu sportowego "Mega-Gim" Szkolna Orkiestra Dęta Mażonetki Zespół Tańca Ludowego "Zawidzanie"

 

W szkołach podstawowych organizowane są „pogadanki”, odczyty, spotkania tematyczne, spektakle teatralne, a także dodatkowe zajęcia dydaktyczne, kulturalne i sportowe. Szkoły bardzo często biorą udział w zawodach sportowych oraz konkursach przedmiotowych. Wszystkie szkoły podstawowe biorą co roku udział w festynie „z nami bezpiecznie” oraz organizują prelekcje „Stop agresji”, „Szkoła bez przemocy”, „Zdrowy styl Życia.” Biorą także corocznie udział w akcji Sprzątania Świata, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, organizują Dzień Edukacji, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Choinkę Noworoczną, Wigilię Szkolną, Pierwszy Dzień Wiosny, Uroczystości Andrzzejkowe, Pasowanie Pierwszoklasistów itp…

 

Finał Akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Szkoła podstawowa w Zawidzu Wycieczka rowerowa w Istambule w ramach programu COMENIUS Wigilia w Szkole Podstawowej w Zawidzu Pasowanie na uczniów klas I. Szkoła Podstawowa w Osieku