1. Komisja Rewizyjna

……………… Przewodniczący komisji
Wiceprzewodnicząca komisji
Członek komisji
Członek komisji
Członek komisji

 

2. Komisja Rolna, Handlu i Usług

……………. Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodnicząca komisji
Członek komisji
Członek komisji
Członek komisji

 

3. Komisja Oświaty i Kultury

……………………. Przewodnicząca komisji
Wiceprzewodnicząca komisji
Członek komisji
Członek komisji
Członek komisji

 

4. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

……………… Przewodnicząca komisji
Wiceprzewodnicząca komisji
Członek komisji
Członek komisji
Członek komisji

 

5. Komisja skarg, wniosków i petycji

…………………………… Przewodnicząca komisji
Członek komisji
Członek komisji
Członek komisji