Gmina Zawidz położona jest w najbardziej wysuniętym na północ rejonie powiatu sierpeckiego, w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, przy drodze krajowej nr 10, łączącej Warszawę z Toruniem i Szczecinem. Zajmuję powierzchnię 186,1  km2. Gmina leży w dolinach rezek Sierpienicy i Raciążnicy, w środkowej części niecki brzeżnej na Równinie Raciążskiej, z dala od wielkiego przemysłu, dzieki czemu jest to teren czysty ekologicznie z bogatą fauną i florą, w tym np. skupiskami żurawi.

Struktura geologiczna Gminy Zawidz stanowi w przeważającej części równiny sandrowe. Choć gleby nie są najwyższej klasy (wskaźnik bonitacji wynosi 0,89 – 0,80) i wykazują stosunkowo duże zakwaszenie, gmina ma charakter typowo rolniczy. Lasy stanowią ok. 11% powierzchni gminy (średnia dla powiatu 13%, dla kraju 28,4%).

Klimat jest typowo kontynentalny. Średnia roczna suma opadów wynosi ok 500 mm. Są to wartości należące do najniższych w Polsce. Przeważają słabe wiatry (ok. 2 m/s) z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. Do podstawowych bogactw Gminy Zawidz należą surowce ilaste w rejonie wsi Jaworowo.

Demografia. W gminie Zawidz znajduje się 49 miejscowości, należących do 44 sołectw. Według stanu na dzień 30.06.2010 r. gminę zamieszkuje 7134 mieszkańców. Jest to typowa gmina wiejska o niskim zaludnieniu. Gęstość zaludnienia wynosi 38,3 osoby na km2 (wskaźnik la kraju wynosi 122,3 osoby na km2, powiat – 42 osoby na km2). W Gminie Zawidz przeważają osoby w wieku produkcyjnym – 4228 osób, czyli 59,3% mieszkańców. W gminie zamieszkuje 1743 osoby do 18 roku życia, które stanowią 24,4%. Kobiet w wieku powyżej 60 lat jest 795 (11,1%  mieszkańców), a mężczyzn powyżej 65 roku życia jest 368, co stanowi 5,2%.

W gminie rodzi się rocznie średnio 71 noworodków, a umiera przeciętnie 88 mieszkańców (dane z ostatnich 4 lat). Rocznie zawieranych jest przeciętnie 76 związków małżeńskich.