Wójt Gminy

Dariusz Franczak

Przewodniczący

Rady Gminy

Giziński Jarosław

Skarbnik Gminy

Magdalena Kowalska

Sekretarz Gminy

Rafał Kluska