Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach projektu

„Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY!

Szczegóły w załączniku poniżej:

Pliki do pobrania