Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2024 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Uwaga!

Obowiązuje nowy wzór wniosku

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Zawidz lub ze strony internetowej www.ug.zawidz.pl w zakładce druki do pobrania – zwrot akcyzy

Wysokość stawki zwrotu podatku na 2024 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 roku, zwrot akcyzy za paliwo rolnicze używane do produkcji rolnej został ustalony na poziomie 1,46 zł za 1 litr ON.

Limity ilościowe na 2024 rok

110 litrów ON na 1 ha użytków rolnych

40 litrów ON na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła

40 litrów ON na 1 dużą jednostkę przeliczeniową owiec, kóz i koni

4 litry ON na 1 sztukę świń