Drodzy mieszkańcy Gminy Zawidz !

Już w niedzielę, 15 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu.

Gminy z największą frekwencję otrzymają duże środki finansowe z przeznaczeniem dla Kół Gospodyń Wiejskich,

orkiestr dętych, na lokalne kluby sportowe, z przeznaczeniem na remizy strażackie oraz na inne cele.

Prosimy o mobilizację i wzięcie udziału w wyborach

Poniżej informacja o składach komisji i godzinach otwarcia lokali wyborczych