Wójt Gminy Zawidz uprzejmie informuję że w związku z ogłoszeniem naborów dla Kół Gospodyń Wiejskich, w Urzędzie Gminy został uruchomiony punkt wsparcia dla wszystkich KGW z naszej gminy w zakresie przygotowania i złożenia wniosków.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Aktualnie ogłoszone nabory :

Od 18 marca ruszył nabór Mazowsze dla Kół Gospodyń Wiejskich organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program służy aktywizacji i rozwojowi społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu. Doposażenie organizacji pozarządowych, w których działają gospodynie aktywne społecznie, w niezbędny sprzęt zakłada wzrost sprawności ich działania oraz zwiększenie liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć. Odbiorcami projektów mogą być organizacje pozarządowe działające na rzecz wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, w tym koła gospodyń wiejskich. Nabór rusza 18 marca i będzie trwał do 8 kwietnia.

Od 25 marca 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa.

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana: 8 tys. zł mogą otrzymać koła liczące nie więcej niż 30 osób; stawka 9 tys. zł dotyczy tych składających się z 31-75 członków; w przypadku jeszcze liczniejszych KGW dofinansowanie wynosi 10 tys. zł. Na ten cel przewidziano 120 mln zł.

Środki można przeznaczyć na cele statutowe, na przykład:

  1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Nabór prowadzą biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatni dzień na złożenie wniosku to, tak jak w poprzednich latach, 30 września. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów.

 

 

Mapa polski