UWAGA MIESZKAŃCY ZAWIDZA KOŚCIELNEGO !

W dniu 23.10.2023r. w godzinach 1000 – 1015

przeprowadzony zostanie test

systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

Prosimy nie reagować na sygnały dźwiękowe syreny.