Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym informuje, iż do 20 maja 2024

trwa przyjmowanie faktur do stypendium szkolnego na kwotę 596 zł na jedną osobę.

 

stypendium szkolne