Na terenie gminy Zawidz w miejscowości Stropkowo na drodze krajowej nr 10 trwa protest rolników z terenu naszej oraz okolicznych gmin. Kolumna pojazdów rolniczych kieruje się w stronę Sierpca.
Protestujący przedstawiają następujące postulaty:
1. Likwidacja unijnego „zielonego ładu”
2. Likwidacja eko schematów w unijnej polityce rolnej
3. Zatrzymanie napływu produktów rolnych z Ukrainy
Występują utrudnienia w ruchu drogowym.