Projekt pod nazwą „Wypasione przedszkola w gminie Zawidz” realizowany był w Szkołach Podstawowych w:
Zawidzu Kościelnym, Jeżewie, Osieku i Słupi w okresie październik 2013 – kwiecień 2014 i obejmował:

  • wyposażenie sal (meble, wyposażenie szatni, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne zabawki, sprzęt multimedialny, audiowizualny i ICT itp.)
  • dostosowanie pomieszczeń (modernizacja toalet dzieci i personelu)
  • organizację placów zabaw dla dzieci

Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy 5 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w 4 SP w gminie Zawidz poprzez ich doposażenie oraz organizację placów zabaw w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w terminie do 30.04.2014 r.