Okólnik

Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż osoby, które posiadają odpady wielkogabarytowe typu zużyte meble oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyty sprzęt RTV i AGD(kompletny), 4 opony, w celu odbioru tych odpadów zobowiązani są do zgłoszenia osobiście w Urzędzie Gminy Zawidz, pokój nr 3 lub telefonicznie (24) 231-22-68 w terminie do 17 maja 2024 r.

Zgodnie z uchwała Rady Gminy Zawidz usługa ta podlega opłacie:

1. Zużyty sprzęt AGD, urządzenia elektroniczne i elektryczne- 20zł

2. Meble, opony-20zł

 

odpady wielkogabarytowe