Zgodnie z Art. 31 ust.1. Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023, poz. 1815 t.j.):

Posiadacz świni dokonuje spisu świń przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę świń oraz opis stosowanego modelu produkcji i systemu utrzymywania świń, co najmniej raz na sześć miesięcy, nie później jednak niż w dniu 30 czerwca oraz

w dniu 31 grudnia danego roku.

(np. jeżeli posiadacz dokonał spisu np. w lutym danego roku, to kolejnego spisu powinien dokonać w sierpniu danego roku (za 6 miesięcy od 1 spisu zgodnie z powyższym przepisem). Natomiast jeżeli 1 spisu dokonał 30 czerwca danego roku to 2 spis musi przeprowadzić do 31 grudnia danego roku).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że termin na złożenie spisu to 7 dni od jego przeprowadzenia.