Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym otrzymał nowy sztandar
22 marca 2024 r., społeczność oraz goście Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym świętowali nadanie nowego sztandaru, symbolu tradycji i przynależności. Projekt ufundowany przez Radę Rodziców, opracowany przez księdza Jarosława Szumańskiego, podkreśla wartości edukacyjne i dziedzictwo szkoły. Uroczystość wzbogacona występami uczniów, podkreśliła łączność historii z aspiracjami i tradycją.
Centralnym punktem ceremonii było przypomnienie słów Stanisława Władysława Reymonta, patrona szkoły, które stały się mottem uroczystości: „Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym”. Te słowa odzwierciedlają misję szkoły i aspiracje jej społeczności, podkreślając znaczenie przekazywania wiedzy, wartości i kultury między pokoleniami.

 

Nowy sztandar dla Zespołu Szkół Samorządowych