Zakończyliśmy modernizację budynku OSP w Milewku!

Przace sfinansowane zostały  ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”

Nasza Gmina otrzymała pomoc w formie dotacji celowej w kwocie 25 500,00 zł.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy w ten sposób pomóc naszym strażakom!!!

 

#Mazowszepomaga
#programywsparcia
#solidarnośćmazowiecka