Sekretariat

pokój 15

24 276-61-01

 ug.zawidz@wp.pl

Referat Organizacyjny. Przewodniczący Rady Gminy

pokój 19

24 276-61-26

 ug.zawidz@wp.pl

Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencja Ludności

pokój 20

24 276-61-60

 so.zawidz@wp.pl

Referat Finansowy
Skarbnik
pokój 16

 

 

Podatki i opłaty
pokój 17,18

 

 

Płace
pokój 22

24 276-61-56

 skarbnik@zawidz.pl

 

24 276-61-57

 podatki.zawidz@wp.pl

 

24 276-61-12

Obrona Cywilna
pokój 22
24 276-61-12

 obronacywilna@zawidz.pl

Referat Gospodarki Komunalnej
pokój 23
24 276-61-58

 referatkomunalny@zawidz.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pokój 14

 

 

  • Świadczenia rodzinne

 

 

697 347 926

24 276-61-94

 gops@zawidz.pl

24 235-38-70

 gops@zawidz.pl

Zespół Jednostek Budżetowych

24 276-61-59

 zjb@zawidz.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
pokój 4
24 276-61-93

 gzgk@zawidz.pl

Gminna Biblioteka Publiczna

 

24 27-661-69

 biblioteka@zawidz.pl

Sekretarz Urzędu Gminy 24 276-61-44

 sekretarz@zawidz.pl

Gospodarka odpadami
pokój 3
24 231-22-68

 smieci@zawidz.pl

Gospodarka Gruntami i Rolnictwo
pokój 21
24 276-61-48