Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn
pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem
STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym
programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.
W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich
województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych.
Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach
krajowych.