Zgodnie z § 8 Uchwały nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024r. „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.”

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Płocku I może dokonać uzupełnienia składów OKW na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym.

zgloszenie-do-obkw-2024-wyborca

Zgłoszenia kandydatów na członków OKW można składać w Urzędzie Gminy w Zawidzu w pok. nr 11, do dnia 8 marca 2024 r., w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej nie gwarantuje powołania w skład komisji.