Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje, iż od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych świadczyć będzie firma:

EMPEGEK Sp. z o.o.

Ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc

Tel. 24 275 15 12, empegek.sierpc@shnet.pl

 

Stawki opłat za odpady komunalne pozostają bez zmian.

 

Osoby zaś zalegające z opłatami będą kierowane bezpośrednio do organu egzekucyjnego w tym przypadku do Urzędu Skarbowego w Sierpcu.

 

Od 01.01.2024r obowiązują również nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Nowe terminy odbioru umieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.ug.zawidz.pl)