Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu Kościelnym jest

Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu

do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach

o najniższym dochodach podatkowych na jednego mieszkańca.

W ramach zadania zakupiono:

– podłogę interaktywną

– tablicę multimedialną

– projektor

– ekran projekcyjny

Koszt ogółem zadania wynosił 17600 zł, z tego 14900 zł dofinansowania z Instytutu Książki.