Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Zawidz – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 23 października do 06 listopada 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Zawidz.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/ae33244f1a1b165df

Zachęcamy do udziału w badaniu.