INFORMACJA

Wójta Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2024 r. o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Na podstawie art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Zawidz dla wyborów zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Transport odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godzinach i trasach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

bezpłatny transport na wybory

bezpłatny transport na wyborytrasa nr 3bezpłatny transport na wyborybezpłatny transport na wybory