INFORMACJA

Wójta Gminy Zawidz  o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Na podstawie art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Zawidz dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Transport odbędzie się w dniu 15 października 2023 r. w godzinach i trasach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

trasa1trasa2 trasa 3 poprawionatrasa5trasa4