Zakończyliśmy prace w w Świetlicy wiejskiej w Zawidzu Kościelnym.  Prace sfinanowane były

w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023″. Nasza gmina otrzymała pomoc

finansową w kwocie 150 000,00 zł

 

Dziękujemy z wspacie !!!  Jesteśmy szczęścliwi że możemy pomagać naszym mieszkańcom.

 

#Mazowszepomaga
#programywsparcia
#solidarnośćmazowiecka