Dzisiaj jest - środa, 21 lutego 2024 roku
Start
Przekaż          1,5% w gminie Zawidz Kościelny
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl Łatwe podatki PIT Online.
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl Łatwe podatki PIT Online.Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Zawidzu
wtorek, 27 grudnia 2022 12:12

 

 

 

 
Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym.
wtorek, 27 grudnia 2022 10:10

 

Zakończyliśmy Modernizację Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" w kwocie 130 tys. zł


#Mazowszepomaga   #programywsparcia   #solidarnośćmazowiecka

 

 
Wypłata dodatku węglowego i dla innych żródeł ciepła
środa, 21 grudnia 2022 16:48

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym informuje, iż dnia 22.12.2022 r. od godz. 10:00 bedzie wypłacany dodatek węglowy i dodatek z tytułu wykorzystania  niektórych żródeł ciepła dla wniosków, które były złożone po nowelizacji ustawy.

 

 

 

 

 
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na terenie powiatu sierpeckiego
poniedziałek, 19 grudnia 2022 15:14

 

W linku poniżej zamieszczamy rozporządząnie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) na terenie powiatu sierpeckiego .

 

Rozporządząnie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

 

 

 
Wypłata stypendium szkolnego
piątek, 16 grudnia 2022 09:48

 

GOPS w Zawidzu informuje iż w dniu dzisiejszym

 

16.12.2022 r.

 

Zostanie wypłacone stypendium szkolne

 

 

 

 

 

 
INFORMACJA
piątek, 09 grudnia 2022 14:28

 

 
Transmisja XXXV Sesji Rady Gminy Zawidz
środa, 07 grudnia 2022 09:31

Transmisję XXXV Sesji Rady Gminy Zawidz

można oglądać od godziny 10:00 na stronie :

 

 

https://portal.posiedzenia.pl/zawidz

 

 
Preferencyjny zakup węgla
wtorek, 22 listopada 2022 13:39

Wnioski o preferencyjny zakup węgla


Wójt Gminy Zawidz informuje, że można już składać w nioski o preferencyjny zakup paliw a stałego (węgla) dla gospodarstw domowych.
Do zakupu preferencyjnego są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 2238) jedno gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego może zakupić maksymalnie 3 tony węgla w dwóch transzach tj.:

 • 1500 kg - do dnia 31.12.2022 roku,
 • 1500 kg - od dnia 01.01.2023 roku.

Mieszkańcy Gminy Zaw idz mogą składać w nioski:
- osobiście w' Urzędzie Gminy przy ulicy Mazow ieckiej 24, 09-226 Zaw idz Kościelny (w godzinach pracy Urzędu)
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej: epuap - w przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Formularze wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.ug.zawidz.pl


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do 09.12.2022r

Wzór wniosku - preferencyjny zakup węgla

Wzór wniosku - preferencyjny zakup węgla (wersja edytowalna)

 

 
Nowy Przewodniczący Rady Gminy Zawidz.
piątek, 18 listopada 2022 13:31

Nowy Przewodniczący Rady Gminy Zawidz.

W dniu 8 listopada, podczas XXXIV sesji Rady Gminy Zawidz doszło do zmiany na stanowisku funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zawidz. W takcie obrad sesji został złożony przez grupę radnych wniosek w sprawie zmiany porządku obrad i wprowadzenia punktu dotyczącego głosowania nad wnioskiem w sprawie odwołania radnej Pani Mirosławy Karwowskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Zawidz. Pomimo przerwania obrad sesji przez Panią Przewodniczącą Rady z zamiarem przesunięcia obrad na inny termin, Rada Gminy w głosowaniu jawnym odrzuciła wniosek  dotyczący przesunięcia obrad na inny termin, bowiem zgodnie z przepisami Statutu Gminy Zawidz Przewodnicząca Rady nie ma prawa zdecydować o przerwaniu sesji na inny termin, a tym bardziej o przerwaniu sesji bez wskazania innego terminu. Zgodnie z § 15 ust. 2-4 załącznika nr 6 do statutu Gminy Zawidz o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego postanawia Rada. W związku z tym Sesja Rady była kontynuowana, jednak część radnych na czele z Panią Mirosławą Karwowską opuściła salę obrad. Ze względu na nieobecność przewodniczącego rady na podstawie § 17 ust. 2 załącznika nr 6 do statutu Gminy Zawidz obowiązki przewodniczącego rady przejął vice przewodniczący Rady Gminy Zawidz Pan Zbigniew Rawa. W trakcie sesji Rada Gminy Zawidz bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pani Mirosławy Karwowskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Zawidz. W dalszej kolejności Rada Gminy w głosowaniu tajnym wybrała nowego Przewodniczącego Rady Gminy Zawidz, którym został radny Pan Jarosław Giziński.


Link do archiwum sesji  : https://portal.posiedzenia.pl/ZAWIDZ?action=video&id=arch

 

 
 
KOMUNIKAT
środa, 16 listopada 2022 14:56

 

W związku ze zmianą ustawy o dodatku węglowym informujemy, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.

W celu potwierdzenia w/w przesłanek konieczne będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego pod adresem wskazanym we wniosku.

Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed 3 listopada br., stosowane będą przepisy znowelizowane. Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r.


Wnioski można składać:

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,

- papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym,

- pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny.


Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane !!

 

 

 
Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy
czwartek, 10 listopada 2022 14:15

Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi na czas konsultacji a nawet masaż odstresowujący.

Oferta Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Warszawie:

· Punkt informacyjny – udziela informacji i porad dotyczących dostępnych form wsparcia, np. schronieniach, pomagający w wypełnianiu wniosków np. 500+ itd.

· Konsultacje specjalisty ds. integracji – tematyka adaptacji, pomoc w sprawach urzędowych, bankowych, dotyczących kształcenia, tłumaczenia

· Wsparcie w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe i kursy zawodowe

· Tłumaczenia przysięgłe (np. dokumentacji medycznej, urzędowej, legalizującej pracę)

· Kurs języka polskiego dla dorosłych

· Wsparcie w trudnych sytuacjach –psychologiczne i emocjonalne

· Opieka nad dziećmi –opieka doświadczonego specjalisty na czas korzystania z usług placówki

· Masaż odstresowujący – dedykowany osobom w stresie lub kryzysie emocjonalnym. Na zabieg kwalifikuje psycholog

– Niesiemy wszechstronne wsparcie pozwalające osobom, które uciekły przed wojną z Ukrainy, ułożyć sobie życie w Polsce – podsumowuje Anna Lipka z Fundacji ADRA Polska, kierownik Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Warszawie.

Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Warszawie działa pod adresem: Aleja Szucha 11B lok 1, od poniedziałku do piątku (z wyjęciem wtorków) w godzinach 9:00-15.30, a zajęcia językowe odbywają się od godz. 10-20. Więcej informacji: tel. 535 575 157, 500 406 890.

Podobne placówki Fundacja ADRA Polska otworzyła w Bydgoszczy i Lublinie. Wszystkie usługi oferowane przez Centra Integracyjne są bezpłatne.

Fundacja ADRA Polska to organizacja zajmująca się pomocą rozwojową i humanitarną, część międzynarodowej sieci ADRA, działającej w 118 krajach świata. Fundacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera ofiary. Przy wsparciu CARE organizuje transporty humanitarne, ewakuacje i prowadzi ponad 60 schronisk zlokalizowanych w całej Polsce. ADRA Polska organizuje również wsparcie w zakresie włączenia społecznego i pomoc psychologiczną za pośrednictwem Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców oraz internetowej platformy pomocy psychologicznej HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl. Więcej: www.adra.pl

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 75