Dzisiaj jest - środa, 21 lutego 2024 roku
Start
Przekaż                    1,5% w gminie Zawidz Kościelny
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl Łatwe podatki PIT Online.
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl Łatwe podatki PIT Online.Apel o racjonalne korzystanie z wody
poniedziałek, 12 czerwca 2023 11:45

 

 

 

 
Nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej
środa, 07 czerwca 2023 13:58

 

Uprzejmie informujemy, że Gminna biblioteka Publiczna w Zawidzu Kościelnym

została przeniesiona do budynku przy ul. Mazowieckiej 26 (pierwsze piętro)

 

 

 

 

 
INFORMACJA
środa, 07 czerwca 2023 10:20

 

 

 

 
Informacja o dofinansowaniu
poniedziałek, 05 czerwca 2023 10:36

 

 

 

 
Wybór ławników na kadencję 2024 - 2027
środa, 24 maja 2023 12:57

Komunikat w sprawie zasad przeprowadzenia  wyboru ławników
na kadencję 2024 - 2027

W związku z upływem w 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Płocku, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy w Zawidzu z prośbą o dokonanie wyboru kandydatów na ławników:

Do Sądu Okręgowego w Płocku (4) ławników;

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY  NA STRONIE BIP URZĘDU GMINY ZAWIDZ

https://zawidz.bip.org.pl/index//id/624

 

 

 

 

 
Spotkanie autorskie w naszej Bibliotece
wtorek, 23 maja 2023 13:48

W piątek 19 maja naszą Bibliotekę odwiedził „Pan Poeta" - bajkopisarz, autor zabawnych historii, które uczą morałem a bawią treścią. Książki Pana Poety to bajki edukacyjne oraz wiersze z morałem.

 

Podczas spotkania bardzo dużo się działo: było morze balonów, kolorowe okulary, falujące morze, barwne piórka, a zaangażowanie autora sprawiło , że dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach płynących z morału przeczytanej wcześniej historii Pana Poety.

 

Dzieci z zaciekawieniem i uwagą słuchały i wpatrywały się w bohatera-pacynkę, która opowiada swoją bajkę zmienionym głosem autora i chętnie angażowały się w zabawę.

 

 

 

 
NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK
czwartek, 11 maja 2023 12:39

 

 

 
Sprzedaż węgla na preferencyjnych zasadach.
środa, 10 maja 2023 10:33

Gmina Zawidz ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach.

Do sprzedaży pozostało:
1,02 t ORZECHA w cenie 1900 zł za tonę
10,98 t GROSZKU w cenie 1600 zł za tonę
16 t MIAŁU WĘGLOWEGO w cenie
1200 zł za tonę

Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup), jak i ograniczeń terytorialnych (zakupu węgla mogą dokonać mieszkańcy spoza Gminy Zawidz),  o ile wnioskodawcy otrzymali dodatek węglowy.
Chętni do zakupu węgla muszą złożyć WNIOSEK - osobiście w Urzędzie Gminy. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca br.

Informację wydano na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

 

 

 
Dni Rolnika w Studzieńcu
wtorek, 09 maja 2023 12:27

 

 

 

 
Stypendia szkolne - informacja
piątek, 05 maja 2023 12:59

 

GOPS W Zawidzu informuje:

 

Termin składania faktur na

 

stypendia szkolne - do końca maja 2023 r.

 

Kwota faktur - do 596 zł

  
Dnia 2 maja 2023 r. Urząd Gminy Zawidz bvędzie nieczynny
piątek, 28 kwietnia 2023 10:57

 

 

 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/mx_joofree2/html/pagination.php on line 135
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 75