Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Zapytania ofertowe na prowadzenie zajeć dodatkowych w ramach projektu systemowego "Moja przyszłość"
wtorek, 09 września 2014 14:59

W związku z uzyskaniem przez Gminę Zawidz dofinansowania ze środków EFS w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 projektu Systemowego Województwa Mazowieckiego: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”, Gmina Zawidz ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usług:

 

1.Zapytanie ofertowe nr 01/2014 POKL na prowadzenie zajeć dodatkowych z języka angielskiego

zapytanie ofertowe formularz oferty

 

2.Zapytanie ofertowe nr 02/2014 POKL na prowadzenie zajęć matematycznych

zapytanie ofertowe formularz oferty

 

3.Zapytanie ofertowe nr 03/2014 POKL na prowadzenie zajęć przyrodniczych (geografia)

zapytanie ofertowe formularz oferty

 

4.Zapytanie ofertowe nr 04/2014 POKL na prowadzenie zajęć przyrodniczych (fizyka)

zapytanie ofertowe formularz oferty

 

5.Zapytanie ofertowe nr 05/2014 POKL na prowadzenie zajęć przyrodniczych (biologia)

zapytanie ofertowe formularz oferty

 

6.Zapytanie ofertowe nr 06/2014 POKL naprowadzenie zajęć przyrodniczych (chemia)

zapytanie ofertowe formularz oferty

 

7.Zapytanie ofertowe nr 07/2014 POKL na prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego

zapytanie ofertowe formularz oferty