Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty"
niedziela, 01 grudnia 2013 11:19

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań:

· „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”(limit dostępnych środków:100.048,00 zł);

· Małe projekty(limit dostępnych środków:344.560,18 zł).

I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 11 grudnia 2013 roku do dnia 30 grudnia 2013 roku (do godz. 15:00).

II. Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Mochowo 20, 09-214 Mochowo (w budynku Urzędu Gminy w Mochowie - pokój nr 2), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, numer nadany przez LGD oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek o przyznanie pomocy powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać dokładny adres wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronach internetowych:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”: www.lgdsp.pl,

Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.prow.mazovia.pl,

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zamieszczonej na stronie internetowej: www.lgdsp.pl.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD:

a) operacja musi zostać uznana za zgodną z LSR, tzn. przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, co najmniej jednego celu szczegółowego oraz być zgodna z co najmniej jednym

przedsięwzięciem  planowanym do realizacji w ramach LSR;

b) operacja musi uzyskać w wyniku oceny wartości merytorycznej, co najmniej: 10 punktów dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”; 12 punktów dla działania „Małe projekty”;

c) pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie punktów.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku należy dołączyć również:

a) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;

b) oświadczenie o realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w przypadku wniosków składanych w zakresie działania „Małe projekty”);

c) oświadczenie o przekazywaniu informacji o etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy przez Podmiot Wdrażający.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00; tel./fax (24) 276-31-63; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Pliki do pobrania na stronie http://www.lgdsp.pl/ w zakładce News