Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Konkurs na dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach PO KL zgodnych z celami Priorytetu VIII

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie

projektów innowacyjnych – testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VIII oraz zapisami Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII.


Tematy do realizacji w ramach konkursu:

1. „Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity”,

2. „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+”.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą

od 21 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa lub

w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 20 kwietnia 2012 roku, nie będą rozpatrywane.

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych

w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota:

12 000 000,00 PLN,

 

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie

oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:

0 801 101 101,e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego