Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Nabór wniosków w ramach Działania 5.1 RPO WM
sobota, 03 marca 2012 09:43

 

 

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Działanie 5.1 Transport miejski

W ramach konkursu wspierane będą projekty m. in. z zakresu:

  • zakupu nowego taboru transportu publicznego,
  • budowy nowych, przedłużenia lub odnowienia istniejących linii komunikacyjnych transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą,
  • budowy, przebudowy, rozbudowy, wykonywania robót remontowych lub modernizacji infrastruktury transportu publicznego (zajezdnie, przystanki, zatoki autobusowe),
  • budowy, modernizacji zajezdni wraz z obiektami zawierającymi wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje oraz infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu (służących prowadzeniu działalności podstawowej tj. bez prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty),
  • tworzenia infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska (w tym: sygnalizacja świetlna i akustyczna, pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych, budowa kanalizacji teletechnicznej, ekrany akustyczne),
  • budowy zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania ruchem (w tym: monitoring bezpieczeństwa, zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu)
  • budowy kanalizacji teletechnicznej,
  • tworzenia systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych, w tym systemy on-line).

 

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/5.1/1/2012, przeznaczona jest kwota:

5 500 000 EUR

 

O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać się mogą: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy wykonujący zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu miejskiego.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej: www.mazowia.eu

 

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 29 lutego 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 27 kwietnia 2012 r. o godz.16.00.

Decyduje data i godzina jego wpływu do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.mazowia.eu

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, w siedzibie MJWPU (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa) oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym MJWPU:

Infolinia: 22 542 22 73, 22 542 22 77; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.