Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu „Równe szanse - wsparcie edukacyjne dla uczniów w gminie Zawidz”
czwartek, 05 stycznia 2012 13:49

 

 

Numer sprawy: RI.271.2.2011.KS.                                                       Zawidz 05.01.2012r

 

Nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZET-POL BIS” Eksport- Import Tomasz Konderski

Ulica: Leśna 6

Kod; Miejscowość: 09-401 Płock

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: RI.271.2.2011.KS.

Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ramach projektu pn. „Równe szanse - wsparcie edukacyjne dla uczniów w gminie Zawidz”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), adres wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„ZET-POL BIS” Eksport- Import

Tomasz Konderski

Ul. Leśna 6

09-401 Płock

 

 

Uzasadnienie wyboru: W oparciu o przepisy art. 69 oraz  art. 71. 1. Prawo zamówień publicznych Zamawiający skierował pytanie o cenę do pięciu wybranych przez siebie wykonawców, zapraszając ich do składania ofert. Wybrana oferta Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „ZET-POL BIS” Eksport- Import  Tomasz Konderski była jedyną złożoną ofertą w postępowaniu. Oferta została oceniona i uzyskał maksymalną liczbę punktów tj. 100 . Jest ofertą korzystną finansowo i spełnia warunki zawarte w zapytaniu cenowym.

Cena oferty brutto: 3,50 PLN za km.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

 

Zamawiający zamieszcza informacje powyższe w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

 

Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

Wojciech Gajewski

Wójt Gminy Zawidz

Zamawiający