Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że dnia 30 grudnia 2011 r. rozpoczną się nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” i Działania 1.7 „Promocja gospodarcza”. Konkursy mają formę otwartą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Chcielibyśmy prosić Państwa o zamieszczenie ogłoszeń o naborach RPO WM 2007-2013 na Państwa stronach internetowych w celu poinformowania jak największej liczby potencjalnych beneficjentów z Mazowsza.

 

Z poważaniem

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

 

Działanie 1.6

Działanie 1.7