Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Zamówienie publiczne w ramach projektu „Równe szanse - wsparcie edukacyjne dla uczniów w gminie Zawidz”

Czwartek, 08 grudnia 2011 16:02


pokaz - oświadczenie wykonawcy

pokaż - formularz ofertowy

pokaż - oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu

pokaż - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

pokaż - wzór umowy

pokaż - załącznik Nr 1

pokaż - załącznik nr 4

pokaż - załącznik nr 5