Dzisiaj jest - czwartek, 20 stycznia 2022 roku
Start
Nabór wniosków w ramach programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu"

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

 

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające m.in. na:

-         informatyzacji instytucji publicznych;

-         tworzeniu Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) w instytucjach publicznych;

-         rozwoju telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych;

-         zakupie i wdrożeniu systemów back-office umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych
i informacji publicznej;

-         wdrażaniu w budynkach użyteczności publicznej inteligentnych systemów, w tym m.in.:  systemu zarządzania zużyciem energii (sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz wentylacją i klimatyzacją), systemu dostępowego i/lub systemu alarmowego i monitoringu.

RODZAJE PROJEKTÓW WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA W RAMACH NABORU WNIOSKÓW:

-         budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci szerokopasmowych;

-         tworzenie hot – spotów w miejscach publicznych;

-         tworzenie systemów informacji przestrzennej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/2.1/1/2011, przeznaczona jest kwota:

 

10 000 000 EUR*

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; jednostki naukowe; szkoły wyższe; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu; organizacje pozarządowe.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013, dostępnym na stronie internetowej: www.mazowia.eu.

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 31 sierpnia 2011 r. do 28 października  2011 r.,

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków,

w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem  28 października 2011 r. o godz. 16.00.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.mazowia.eu. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym MJWPU:

Infolinia: 22 542 22 73, 22 542 22 77;

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.