Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
III edycja projektu "Przepis na sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
niedziela, 01 grudnia 2013 11:03

Otwórz własną firmę z pomocą środków unijnych. Bezzwrotna dotacja do 36 000 zł. Euro-Most  Sp. z o.o. Warszawa.

W związku z realizacją projektu „Przepis na sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.2 POKL) zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej firmy.

Uczestnikom projektu oferujemy:

a) otrzymanie jednorazowej dotacji do 36 000 zł oraz podstawowego wsparcia pomostowego

w wysokości 1 000 zł przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności,

b) możliwość rozwoju osobistego,

c) doradztwo zawodowe,

d) porady psychologa,

e) szkolenia z zakresu:

► pozyskania nowego zawodu,

► zakładania działalności gospodarczej,

► sporządzania biznesplanów

► oraz szczegółowych elementów prowadzenia firmy.


Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wymagania:

− miejsce zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego),

− status osoby zwolnionej (okres pozostawania bez zatrudnienia nie może przekroczyć 6 m-cy przed

przystąpieniem do projektu), przewidzianej do zwolnienia (znajdowanie się w okresie wypowiedzenia

stosunku pracy), która utraciła prace z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy

adaptacyjne i modernizacyjne

lub

− status osoby zagrożonej zwolnieniem (zatrudnionej u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i

modernizacyjne, który w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika

dokonał rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Ponadto osoby zainteresowane nie mogą:

− prowadzić własnej działalności w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

− korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do obowiązków Beneficjenta należą:

− utrzymanie działalności przez 12 m-cy od zarejestrowania,

− rozliczenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego,

− uczestnictwo w szkoleniach.Więcej informacji na stronie www.przepisnasukces.fip.pl oraz pod nr telefonu 669-640-030. Formularze

zgłoszeniowe i dokumenty wymagane
dostępne są na stronie www.przepisnasukces.fip.plEuro-Most Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 138

02-952 WarszawaBiuro Projektu:

ul. Krakowskie Przedmieście 79, II piętro

00-079 Warszawa