Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Nowe zasady obowiązku meldunkowego
środa, 22 maja 2013 08:29

0d 1 stycznia 2013 obowiązują nowe zasady obowiązku meldunkowego.

1. Wymeldowania i zameldowania można dokonać w jednym urzędzie.

Wymagane dokumenty:

· dowód osobisty (dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu tożsamości skrócony odpis aktu urodzenia)

· wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu

· przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu)

2. Wymeldowania i zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Zniknął obowiązek zameldowania na pobyt czasowy krótszy niż 3 miesiące.

Podstaw prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475)