Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
Ogłoszenie o przetargu. Starosta sierpecki.
czwartek, 29 marca 2012 08:57

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Sierpecki

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż samochodu marki Mitsubishi Carisma

 

Sprzedający: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, NIP 7761487031

Oferenci: Oferentami mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, które akceptują warunki przetargu wynikające z treści niniejszego ogłoszenia.

Dane identyfikacyjne samochodu:

1. Marka: Mitsubishi Carisma

2. Rok produkcji: 2004

3. Nr rejestracyjny: WSE Y313

4. Przebieg: 225000 km

5. Pojemność silnika: 1600 cm³

6. Liczba miejsc: 5

7. Kolor: szary metalic

8. Data pierwszej rejestracji: 26.01.2005

Wyposażenie samochodu: klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, szyby zamykane elektrycznie, ABS, radio CD, autoalarm, tapicerka welurowa, książka serwisowa.

Samochód nie posiada haka oraz zestawu opon letnich.

Garażowany w okresie użytkowania przez Starostwo Powiatowe.

Ostatni przegląd stanu technicznego – styczeń 2012 r.

Cena wywoławcza –10000 zł brutto

Samochód można oglądać na placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a w okresie 26-29.03. 2012 r. w godzinach 9.00-14.00 oraz w dniu 30 marca 2012 r. w godzinach 7.30 – 10.00. Nie przewiduje się możliwości odbywania jazdy próbnej. W podanych terminach informacji na temat samochodu udziela Krzysztof Krzemiński. tel. kom. 516 058 560.

Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego, pok. Nr 101 w terminie do dnia 30 marca 2012 r. do godziny 10.00 Koperta powinna być opatrzona napisem: Starostwo-sprzedaż samochodu.

Formularz oferty jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego lub może być pobrany w Referacie Administracyjnym Starostwa Powiatowego, pok. Nr 108 w godzinach urzędowania Starostwa.

 

Oferta zawiera:

• imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta;

• oferowaną cenę;

• oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.

Sprzedający wymaga od Oferentów uiszczenia wadium w wysokości 1000 zł, które należy wpłacić przelewem na konto Nr 19821300082007050053450019 z adnotacją Starostwo-sprzedaż samochodu, a dowód uiszczenia wadium załączyć do oferty. Wadium wpłacone przez Nabywcę ustalonego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabytego samochodu, pozostałym Oferentom zostanie natychmiast zwrócone.

Otwarcie ofert odbędzie się 30 marca 2012 r. o godz. 10.15 w w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu – pok. Nr 110.

Umowa z Oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę, zostanie zawarta nie później niż w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, a przedmiot przetargu zostanie wydany natychmiast po wpłaceniu przez Nabywcę zadeklarowanej kwoty kupna pomniejszonej o wadium.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Ogłoszenie o przetargu podlega opublikowaniu na stronie internetowej Powiatu Sierpeckiego, w ogłoszeniach na stronie SierpcOnLine, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz zamieszczeniu w „Gazecie Wyborczej” - edycja z 24 marca 2012 r.

 

 

Starosta Sierpecki

Jan Laskowski

Sierpc, 21.03.2012 r.