Dzisiaj jest - czwartek, 30 czerwca 2022 roku
Start
MJWPU zawiesza konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w ramach PO KL Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”, została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów
w konkursie 2/POKL/9.1.1/2011.


Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 25 listopada 2011 r., tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 24 listopada 2011 roku, nie będą rozpatrywane.

Chcielibyśmy prosić Państwa o zamieszczenie ogłoszenia o zawieszeniu konkursu 9.1.1 PO KL na Państwa stronach internetowych w celu poinformowania jak największej liczby potencjalnych beneficjentów z Mazowsza.

 

Z poważaniem

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa