Dzisiaj jest - czwartek, 20 stycznia 2022 roku
Start
Okólnik 02.06.2010

 

Urząd Gminy w Zawidzu informuje, że na terenie k raju jak również gminy Zawidz w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku w latach 2010 - 2015 pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa wykonywać będą prace związane z programem monitoringu lasów stanowiących własność osób prywatnych i własność Skarbu Państwa.

 

Wyniki monitoringu posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy właścicieli lasów prywatnych o zezwolenie na wstęp pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub osób upoważnionych przez ten Instytut na teren lasów w celu dokonania obserwacji, pomiaru na stałych powierzchniach obserwacyjnych.