Dzisiaj jest - środa, 19 czerwca 2019 roku
Start
Nabór wniosków - usuwanie azbestu
wtorek, 09 stycznia 2018 13:01

Wójt Gminy Zawidz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2018 r. usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie, o które zamierza wystąpić Gmina Zawidz w 2018 roku.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie gminy Zawidz budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
Wniosek należy składać do dnia 31.01.2018 r. w pokoju 23 Urzędu Gminy Zawidz lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny.
Wnioski można pobrać ze strony: http://www.zawidz.bip.org.pl/
Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z budżetu Gminy Zawidz i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prosimy dokładnie oszacować we wniosku ilość posiadanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia
UWAGA!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej

 
5 stycznia 2018 r. Urząd Gminy nieczynny
środa, 03 stycznia 2018 15:11

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Zawidz wyznaczył dzień 5 stycznia 2018 r.

dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Zawidzu,

w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 6 stycznia 2018 r.


Za utrudnienia przepraszamy!

 
Życzenia Świąteczne
piątek, 22 grudnia 2017 08:29
 
Zaproszenie na XXVII SesjęRady Gminy Zawidz
piątek, 22 grudnia 2017 00:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ) —zwołuję na 29 grudnia 2017 roku (piątek) na godz. 10 -tą XXVII Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przedstawienie wniosków z posiedzeń Komisji Rady Gminy.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawidz na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 - 2024”.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.

- w sprawie uchwalenia planowanych inwestycji na rok 2018.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

- w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 132/XVIII/2016 z dn. 30.12.2016 r.

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie.

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jan Pawła II w Osieku

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Słupi

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawidz za udział w działaniach i w szkoleniu pożarniczym.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytaniach radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Giziński

 
Ogłoszenie
czwartek, 21 grudnia 2017 09:43

__________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 22.12.2017 r.

Urząd Gminy w Zawidzu

będzie czynny do godziny 13:00

 

Wójt Gminy

Dariusz Franczak

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Zawidz w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
piątek, 15 grudnia 2017 10:07

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY  ZAWIDZ

Z  DNIA 12 grudnia 2017  ROKU

Na podstawie art. 422 w związku z art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U z 2017 r., poz. 15 i poz. 1089) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Zawidz Nr 83/XIX/2012 w sprawie okręgów wyborczych i  Zarządzeniem  Nr 629 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawidz - podaję do publicznej wiadomości wyborców informację o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zawidz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice obwodu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

2

Zawidz Kościelny ulice: Ciechanowska, Mazowiecka, Polna, Słoneczna, Zacisze, Warszawska.

1

 

 

Adres Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu Kościelnym:

Gminna Komisja Wyborcza w Zawidzu Kościelnym

ul. Mazowiecka 24,

09- 226 Zawidz Kościelny,

Urząd Gminy Zawidz

I piętro, pokój nr  19

Tel. 24 276 61 26

Wójt Gminy Zawidz

/-/ Dariusz Franczak

 
Wypłata świadczeń socjalnych Grudzień 2017
środa, 06 grudnia 2017 15:01

Zasiłek rodzinny

18 grudzień   A - J

19 grudzień   K -O

20 grudzień   P -Ż

Świadczenie wychowacze:

18 grudzień  A - M

19 grudzień  N - Ż

 
Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu, świń oraz produkcji zwierzęcej
środa, 06 grudnia 2017 14:28

 

Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania pogłowia zwierząt wśród rolników wskazują, że w czerwcu 2017 roku, w porównaniu do czerwca 2016 roku, w Polsce wzrosło pogłowie bydła o 3,4%, a świń o 4,5%. Czy tendencja ta potwierdzi się w kolejnej edycji badań?

W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:

- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Czytaj całość…
 
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zawidz w okręgu wyborczym nr 2
wtorek, 05 grudnia 2017 10:23

Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Zawidz w okręgu wyborczym nr 2. Odbędą się one dnia 25 lutego 2018 r. Szczegóły w załączonych dokumentach.

 

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawidz

Kalendarz Wyborczy

 
Debata społeczna o bezpieczeństwie
wtorek, 21 listopada 2017 14:45

Zapraszamy do wzięcia udziału w debacie o bezpieczeństwie.

  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Program "Dzielnicowy bliżej nas"
  • Aplikacja "Moja Komenda"

Debata odbędzie się 23 Listopada o godz 12:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39

 
e-Składka – proste płatności do ZUS
wtorek, 21 listopada 2017 14:34

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać
wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku
składkowego.


Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w
czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny
adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Czytaj całość…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 37