Dzisiaj jest - środa, 19 czerwca 2019 roku
Start
Okólnik w sprawie stawek opłat za odbiór odpadów
środa, 02 stycznia 2019 13:51

Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, że opłaty za odpady ulegają zmianie od 01.01.2019r zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 14/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018roku.

AKTUALNE CENY ODBIORU ODPADÓW

Opłatę należy wnosić raz na miesiąc kalendarzowy w terminie do końca miesiąca za miesiąc poprzedni na jeden z następujących sposobów:

1.    Gotówką bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy Zawidz,

2.    Przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zawidz w Banku

Spółdzielczym 0/Mazowsze w Zawidzu Kościelnym

Nr 27 9042 1055 0390 0619 2000 0010


Od 01.01.2019r. obowiązują również nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Osoby, które nie otrzymały harmonogramu proszę o zgłoszenie się do sołtysa swojej wsi lub do Urzędu Gminy (pok.3). Nowe terminy umieszczone są również na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.ug.zawidz.pl)

AKTUALNE HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

Firma odbierająca odpady pozostaje bez zmian:

Empegek Sierpc

 
Transmisja obrad III Sesji Rady Gminy Zawidz
piątek, 28 grudnia 2018 09:13

 

 
Życzenia Świąteczne
piątek, 21 grudnia 2018 13:30
 
Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Zawidz
piątek, 21 grudnia 2018 12:30

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) -zwołuję na 28 grudnia 2018 roku (piątek) na godz, 10 -tą III Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy;

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ;

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2.    Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.    Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.

6.    Podjęcie uchwał:

-    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy nieodpłatnie w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w szkole dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

-    w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.”

-    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

-    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

-    w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz.

-    w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2019.

-    w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

-    w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 191/XXVII/I7 z dnia 29.12.2017 r.

-   w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

-    w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-    W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

-    w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy .

7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.    Sprawy różne.

9.    Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Mirosława Karwowska

 
Transmisja obrad II Sesji Rady Gminy Zawidz
wtorek, 11 grudnia 2018 09:03

 

 
Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Zawidz
wtorek, 04 grudnia 2018 14:07
Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j-t. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) -zwołuję na 11 grudnia 2018 roku (wtorek) na godz. 10-tą II Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2.    Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.    Podjęcie uchwał:

-    w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Zawidz.

-    w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet Radnym Rady Gminy Zawidz.

-    w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Zawidz.

6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.    Sprawy różne.

8.    Zamknięcie obrad.
 
Transmisja sesji Rady Gminy Zawidz
czwartek, 22 listopada 2018 16:59

 

 
Powiadomienie o uruchomieniu sygnałów alarmowych dnia 14 listopada 2018 r.
wtorek, 13 listopada 2018 16:47

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

INFORMUJE,

że w dniach 14 listopada 2018 r. na terenie powiatu sierpeckiego odbędzie się

ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX-18-II

 

w ramach ćwiczenia przeprowadzony będzie trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania. Uruchamia się sygnały alarmowe zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz włąściwości organów w tych sprawach.

 

 
Plan obchodów 100-lecia niepodległosci Polski
czwartek, 08 listopada 2018 09:37
 
5 numer Gazety Zawidzkiej
piątek, 19 października 2018 13:05

Zpraszamy do zapoznania sięjuż teraz z piątym numerem Gazety Zawidzkiej

 

 

 
Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej
wtorek, 16 października 2018 09:15

DYŻUR GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w dniu 20.10.2018 r. ( sobota )

 

· 8:00 - 14:00 – Michał Więckowski ( Wiceprzewodniczący)

8:00 - 11:00 – Żaneta Wysocka

11:00 – 12:30 – Janina Garwacka

12:30 – 14:00 – Mirosław Sumiński

· 14:00 – 20:00 Grzegorz Adamkowski ( Przewodniczący )

14:00 – 15:30 – Andrzej Lewandowski

15:30 – 17:00 – Mirosław Woźnicki

17:00 – 18:30 – Iwona Kalinowska

18:30 – 20:00 – Krystyna Rutkowska

 

W dniu 21.10.2018 r. ( niedziela ) od godz. 7:00.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 37