Dzisiaj jest - poniedziałek, 22 kwietnia 2019 roku
Start
Informacja
wtorek, 22 stycznia 2019 08:17
Poszukujemy do wydzierżawienia grunty - działki pod instalacje
fotowoltaiczne.

Spełniać powinny one niżej wymienione kryteria:
1/. Bonitacja; tylko kl. VI , V , IV .
2/. Powierzchnia; minimum 2 ha i powyżej - bez ograniczeń .
3/. Teren w miarę płaski .
4/. Działka powinna być w kształcie zbliżonym do kwadratu .
5/. Działki znajdujące się na stokach muszą być w kierunku południowym .
6/. Teren winien być nie zalewowy i nie bagnisty - bez zadrzewień .
7/. Położenie poza obszarami NATURA 2000 .
8/. Wymagana jest linia średniego napięcia, najlepiej jak przebiega
przez/lub na granicy działki .

Umowa dzierżawy podpisywana jest na okres 29 lat .
Zapewniamy korzystne warunki dzierżawy .
Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest
od położenia, wielkości i odległości do linii średniego napięcia .

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu .


Kazimierz Sobolewski - Menedżer OZE
Energy Group DRF sp. z o.o
Warszawa - ul. Hoża 86
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 692 551 862
 
Wypłaty świadczeń socjalnych
środa, 16 stycznia 2019 11:58

 
Harmonogram zebrań – wybory sołtys
środa, 16 stycznia 2019 11:56

21 styczeń 2019 r. - poniedziałek

Godz. 1300 – Młotkowo

1400 – Żytowo

1300 – Jeżewo

1400 – Stropkowo

22 styczeń 2019 r. - wtorek

Godz. 1300 – Gutowo Stradzyno

1400 – Gutowo Górki

1300 – Krajewice Małe

1400 – Krajewice Duże

23 styczeń 2019 r. - środa

Godz. 1300 – Zgagowo Wieś

1400 – Nowe Zgagowo

1300 – Gołocin

1400 – Słupia

24 styczeń 2019 r. - czwartek

Godz. 1300 – Kosmaczewo

1400 – Mańkowo

1300 – Majki Małe

1400 – Majki Duże

25 styczeń 2019 r. - piątek

Godz. 1300 – Rekowo

1400 – Grąbiec

1300 – Petrykozy

1400 – Kowalewo

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Mirosława Karwowska

 
Harmonogram zebrań – wybory sołtysa
piątek, 11 stycznia 2019 15:10

15 styczeń 2019 r. - wtorek

Godz. 1300 – Budy Milewskie

1400 – Budy Piaseczne

1300 – Chabowo

1400 – Milewko

16 styczeń 2019 r. - środa

Godz. 1300 – Jaworowo Jastrzębie

1400 – Jaworowo Kłódź

1300 – Jaworowo Kolonia

1400 – Jaworowo Lipa

17 styczeń 2019 r. - czwartek

Godz. 1300 – Milewo

1400 – Osiek Piaseczny

1300 – Osiek Włostybory

1400 – Osiek

18 styczeń 2019 r. - piątek

Godz. 1300 – Kosemin

1400 – Skoczkowo

1300 – Wola Grąbiecka

1400 – Zalesie

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Mirosława Karwowska

 
LGD "Sierpeckie Partnerstwo" zaprasza na szkolenie
piątek, 11 stycznia 2019 15:07

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem planuje przeprowadzić w pierwszym półroczu 2019 roku kolejne nabory wniosków w zakresie podejmowania działalności, przedsięwzięcie „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie” oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, przedsięwzięcie „Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki”.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z terenu powiatu sierpeckiego, tj. gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 28 stycznia 2019 ( poniedziałek) r. od godziny 9:00 do godziny 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

Zapisy na szkolenie są obowiązkowe, ze względu na ograniczoną liczbę osób. Należy zgłaszać swoją obecność oraz nr kontaktowy do dnia 21 stycznia br. telefonicznie pod nr: 660 734 803, mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. Kopernika 9, pokój 16 w Sierpcu.

 

 
Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
piątek, 04 stycznia 2019 17:07

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2019 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwiększa się limit zwrotu z 86 litrów na 1 hektar do 100 litrów na 1 hektar. Wprowadzono dodatkowy limit przysługujący producentom bydła, kóry obliczany będzie jako iloczyn stawki zwrotu podatku na dany rok (1 zł) , liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które utrzymywał rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku (tj. za 2018 rok).

W związku z powyżym rolnicy , którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów i hodowlę bydła zobowiązani są do wniosku dołączyć informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

Informuję również , że Minister Rolnictwa wprowadził nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który dostępny będzie w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej.

Terminy składania wniosków:

1) od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.

2) od 1 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku raz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

 

 

 

 

 

 
Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej
czwartek, 03 stycznia 2019 14:47
Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) Powiat Sierpecki realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta Sierpecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. udzielana jest nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 24 275 91 06

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Sierpeckiego. 

harmonogram_2019.odt

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/
 
Okólnik w sprawie stawek opłat za odbiór odpadów
środa, 02 stycznia 2019 13:51

Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, że opłaty za odpady ulegają zmianie od 01.01.2019r zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 14/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018roku.

AKTUALNE CENY ODBIORU ODPADÓW

Opłatę należy wnosić raz na miesiąc kalendarzowy w terminie do końca miesiąca za miesiąc poprzedni na jeden z następujących sposobów:

1.    Gotówką bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy Zawidz,

2.    Przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zawidz w Banku

Spółdzielczym 0/Mazowsze w Zawidzu Kościelnym

Nr 27 9042 1055 0390 0619 2000 0010


Od 01.01.2019r. obowiązują również nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Osoby, które nie otrzymały harmonogramu proszę o zgłoszenie się do sołtysa swojej wsi lub do Urzędu Gminy (pok.3). Nowe terminy umieszczone są również na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.ug.zawidz.pl)

AKTUALNE HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

Firma odbierająca odpady pozostaje bez zmian:

Empegek Sierpc

 
Transmisja obrad III Sesji Rady Gminy Zawidz
piątek, 28 grudnia 2018 09:13

 

 
Życzenia Świąteczne
piątek, 21 grudnia 2018 13:30
 
Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Zawidz
piątek, 21 grudnia 2018 12:30

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) -zwołuję na 28 grudnia 2018 roku (piątek) na godz, 10 -tą III Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy;

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ;

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2.    Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.    Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.

6.    Podjęcie uchwał:

-    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy nieodpłatnie w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w szkole dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

-    w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.”

-    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

-    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

-    w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz.

-    w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2019.

-    w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

-    w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 191/XXVII/I7 z dnia 29.12.2017 r.

-   w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

-    w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-    W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

-    w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy .

7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.    Sprawy różne.

9.    Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Mirosława Karwowska

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 35