Dzisiaj jest - niedziela, 17 lutego 2019 roku
Start
Nabór wniosków na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
poniedziałek, 28 listopada 2016 10:10

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" ogłosiła nabór wniosków nr 2/2016 z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju pod nazwą „ Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki".

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach powyższego zakresu będzie można składać
od dnia 9 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" ul. Kopernika 9 pok. 16, 09-200 Sierpc. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo". Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 1 060 000,00 zł.

Ponadto Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" informuje o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa przewidzianego w ramach naborów wniosków. Konsultacje wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD na minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania naboru będzie premiowane w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanymi naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy). Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD w rejestrze udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa. Doradztwo świadczone w  Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym ogłoszenie o naborze, wnioski o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie Stowarzyszenia lgdsp.pl Serdecznie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu

Dariusz Kalkowski

link do ogłoszenia :  http://www.lgdsp.pl/index.php?id=123&zoom=276

 
OKÓLNIK w sprawie zbiórki elektrośmieci
piątek, 18 listopada 2016 09:25
Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż osoby , które posiadają Elektrośmieci typu: komputery, radia, telewizory, kamery, sprzęt Hi-Fi, oraz sprzęt AGD: lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze, telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery .wiertarki, piły i inne elektronarzędzia, świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie, w celu odbioru tych odpadów zobowiązane są do zgłoszenia osobiście w Urzędzie Gminy Zawidz, pokój nr 3 lub telefonicznie (24) 231-22-68 w terminie do 1 grudnia 2016 r.

Termin zbiórki 5,6 grudnia 2016r.

Zbiórka jest bezpłatna, dojazd do każdej posesji zgłoszonej wcześniej z możliwością pomocy w załadunku.
 
Szkolenie Chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin
czwartek, 17 listopada 2016 13:21

Dnia 12 grudnia  2016 r. w Urzędzie Gminy Zawidz odbędzie się szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środkopw ochrony roślin.

Według ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin szkolenie uzupełniające trwa 1 dzień.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat.


ZAPISY TELEFONICZNE

512 022 871,     81 534 00 95,      795 095 414

Cena szkolenia: 85 zł

 
Nabór wniosków w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej
czwartek, 27 października 2016 16:03

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ogłasza pierwszynabór wniosków

Zgodnie z przyjętym harmonogramem,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wnioskóww ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc jest przyznawana na operacjew zakresie:budowy lub przebudowy ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju pod nazwą „ Nowoczesna infrastruktura podstawą jakościżycia”.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach powyższego zakresu będzie można składać od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 25 listopada 2016 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9 pok. 16, 09-200 Sierpc.Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 1 260 000,00 zł.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym ogłoszenie o naborze, wnioski o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.lgdsp.pl.Serdecznie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Czytaj całość…
 
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 10.1.1.Edukacja ogólna
czwartek, 27 października 2016 16:00

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli o nr: RPMA.010.01.01-IP.01-14-031/16 który został ogłoszony w 11.10.2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

 

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Zawidz, ul. Mazowiecka 24 09-226 Zawidz Kościelnyogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach dla Działania 10.1.1.Edukacja ogólna

 

Czytaj całość…
 
Szkolenie dla beneficjentów
czwartek, 13 października 2016 07:41
Szkolenie dla beneficjentów
 
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” na Mazowszu już jest dostępna
piątek, 07 października 2016 11:21

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Od 20 września 2016 roku „mapa” jest dostępna na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Mieszkańcy województwa mazowieckiego, w tym również powiatu sierpeckiego, mogą przekazywać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa, które należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Docelowo Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa swoim zasięgiem ostatecznie obejmie cały kraj.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Czytaj całość…
 
Projekt "Szkoła równych szans - IV edycja"
środa, 05 października 2016 13:32
 
Okólnik - zbiórka odpadów wielkogabarytowych
piątek, 30 września 2016 08:24

Urząd Gminy Zawidz informuje mieszkańców gminy, iż osoby, które posiadają odpady wielkogabarytowe typu: zużyte opony, meble, urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyty sprzęt RTV i AGD i tym podobne, w celu odbioru tych odpdów, zobowiązani są do zgłoszenia osobiście w Urzedzie Gminy Zawidz (pokój nr 3) lub telefonicznie 242312268 w terminie do 12 padziernika 2016r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zawidz usługa ta podlega opłacie:

  1. Zużyty sprzęt AGD, urządzenai elektryczne i elektroniczne - 20zł
  2. Zużyte opony, meble - 20 zł

 

 
SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW
środa, 21 września 2016 13:16

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż z godnie z przyjętym harmonogramem, w czwartym kwartale przewidziany jest w ramach LSR nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na:

1) operacje  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

2) rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie”

3) rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej „Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki”

Potencjalnych beneficjentów pomocy tj. mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych  zapraszamy  do  udziału  w  bezpłatnym szkoleniu, na  którym zostaną omówione warunki oraz zakres wsparcia, zasady składania wniosków, formularze wniosków o przyznanie pomocy.

Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, sala konferencyjna

Termin szkolenia: 30.09.2016 r. – godz. 10.00 O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy zgłaszać się drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź telefonicznie tel. 660 734 803.

 
Informacja w sprawie dożywiania dzieci w szkołach
poniedziałek, 19 września 2016 13:23

Dyrektor i Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym informują:

Zainteresowani pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014 -2020 mogą zgłaszać się po skierowania do ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu.

Osoby, które otrzymają takie skierowanie zapraszamy do ZSS w Zawidzu Kościelnym pok. Nr 7 w dniach od 19.09.2016 -21.09.2016r. w godzinach od 8:00 -13:00

Osoba do kontaktu: Katarzyna Sadecka  664 740 789

 

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 34