Dzisiaj jest - poniedziałek, 22 kwietnia 2019 roku
Start Aktualności
GRANTY STOWARZYSZENIA LGD „SIERPECKIE PARTNERSTWO”
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 czerwca 2017 11:59

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" informuje, że w II połowie 2017 roku będzie ogłaszać nabory na Wnioski o powierzenie grantu. Będą one dotyczyć dwóch projektów grantowych tj. przedsięwzięcia pod nazwą „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej" oraz przedsięwzięcia pod nazwą  „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej".

Możliwość realizacji projektów grantowych jest nową formą wsparcia, dotąd nie stosowaną w lokalnych grupach działania w ramach programu LEADER. Realizację tych projektów zaplanowano w ramach przedsięwzięć, które skierowane są do szerokiego grona odbiorów i gwarantują realizację różnorodnych i ciekawych pomysłów.

Czytaj całość…
 
OKÓLNIK POLICJI W SPRAWIE PSÓW
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 czerwca 2017 10:13
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Zawidz za pośrednictwem sołtysów jako pomocniczych przedstawicieli gmin - kierujemy do Państwa rąk pismo, pragnąc zwrócić uwagę na problem swobodnie biegających psów po drogach lub terenie publicznym. W związku z powyższym Posterunek Policji w Zawidzu informuje mieszkańców, że każdy właściciel psa zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej posesji w taki sposób, aby pies nie wychodził na teren publiczny. Niestosowanie się do tego obowiązku jest wykroczeniem określonym w artykule 77 Kodeksu Wykroczeń, za które na właściciela psa należy nałożyć karę grzywny do 250 zł lub karę nagany. Przez niedopełnienie obowiązku właściciela psa należy także rozumieć nieumieszczenie odpowiedniej tabliczki z informacją o psie znajdującym się na terenie prywatnym. Tabliczkę informacyjną np. „UWAGA PIES” należy usytuować w taki sposób, aby była ona widoczna i czytelna dla osób wchodzących na teren prywatnej posesji (podwórka). Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że każdy właściciel psa zgodnie artykułem 85 ust. 1 a Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zobowiązany jest raz w roku zaszczepić swojego psa przeciwko wściekliźnie.

Niedopełnienie wymienionych obowiązków właścicieli psów skutkować będzie nakładaniem grzywien w drodze mandatów karnych lub kierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Powyższy apel kierujemy do Państwa z uwagi na coraz większą liczbę napływających do Posterunku Policji w Zawidzu skarg. W związku z powyższym na terenie miejscowości będą przeprowadzane kontrole mające na celu wyeliminowanie opisanego procederu. Każdy przypadek ujawnienia nieprawidłowości będzie skutkował nakładaniem mandatów karnych bądź też kierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sierpcu.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców prosimy o potraktowanie sprawy poważnie i należyte wypełnianie obowiązków właściciela psa.
 
OKÓLNIK GZGK
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 czerwca 2017 10:07
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym zwraca się z prośbą do mieszkańców gm. Zawidz o podanie jednego numeru telefonu komórkowego z każdego gospodarstwa domowego do Sołtysa lub osobiście do siedziby GZGK. System powiadamiania Sołtysów i Radnych jest sprawdzony i działa poprawnie, chcemy teraz rozszerzyć go na całą gminę. System ułatwi nam współpracę i będzie Państwa informował o pracach planowanych i nieplanowanych. Bardzo proszę o podanie nazwiska, nr tel. komórkowego, adresu. Oczywiście dane osobowe nie będą wykorzystane do innych celów jak tylko do założenia systemu

Zwracam się również z prośbą do rolników o nie niszczenie infrastruktury wodociągowej typu: zasuwy, klucze, przyłącza i hydranty. Zniszczone elementy sieci będziemy zmuszeni naprawiać na koszt właściciela gruntu lub osoby, która dokonała uszkodzenia. Staramy się stopniowo naprawiać zniszczoną i zaniedbaną infrastrukturę z kilkunastu lat wstecz. Dodatkowo montujemy betonowe kręgi, które są lepiej widoczne i dla nas i dla użytkowników pól.

Prośba do mieszkańców gminy o rozsądne korzystanie z wody, głównie w godzinach popołudniowych. Starajmy się polewać trawniki, ogrody, warzywniaki w godzinach porannych. Sieć wodociągowa jest bardzo rozległa. To ponad 240 km głównej sieci bez przyłączy, dlatego w okresie popołudniowym przy dużym zapotrzebowaniu w wodę przez zwierzęta gospodarskie i prace związane z obrządkiem zwierząt ciśnienie spada w końcowych odcinkach sieci. Proszę więc o wyrozumiałość i życzliwość dla producentów rolnych.
 
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osieku
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 czerwca 2017 14:08
pokaż - ogłoszenie o konkursie
pokaż- zarządzenie w sprawie konkursu

 
Awaria sieci wodociągowej!
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 01 czerwca 2017 07:32
Szanowni Państwo,
Wystąpiła awaria wodociągu w okolicach Jeżewa. Możliwe wyłączenia wody na terenie gminy. Prosimy o przesyłanie informacji dalej.
 
Informacja
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 maja 2017 10:21

Rada Rodziców przy ZSS w  Zawidzu Kościelnym informuje, iż w dniu 17.05.2017r. w godz. 12:00-18:00 wydawać będziemy żywność a ramach programu FEAD.

Proszę zabrać ze sobą dwie torby! (zwiększona ilość produktów)

Zapraszamy po odbiór.

Katarzyna Sadecka

 

 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 kwietnia 2017 11:45

Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż osoby, które posiadają odpady wielkogabarytowe typu, zużyte opony, meble, urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt RTV i AGD, w celu odbiotu tych odpadów zobowiązani są do zgłoszenia osobiście w Urzędzie Gminy Zawidz, pokój nr 3 lub telefonicznie (24) 231-22-68 w terminie do 15 maja 2017 r.

 

Zgodnie z uchawłą Rady Gminy Zawidz usługa ta podlega opłacie:

1. Zużyty sprzęt AGD, urządzenia elektryczne i elektroniczne - 20 zł

2. Zużyte opny, meble - 20 zł

 

 
Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo” ogłosiła kolejny nabór wniosków
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 kwietnia 2017 09:49

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ogłosiła nabór wniosków nr 4/2017 z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego. Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie pod nazwą „Odnowione dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej ocalone od zapomnienia”. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach powyższego zakresu będzie można składać od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9 pok. 16, 09-200 Sierpc. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Limit dostępnych środków
w ramach ogłaszanego naboru wynosi 50 000,00 zł.

Czytaj całość…
 
2 maja Urząd Gminy będzie nieczynny
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 14:16

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2017 r. (wtorek)

Urząd Gminy w Zawidzu będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy

 
ARiMR Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 kwietnia 2017 07:58

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku".

Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

 
Życzenia wielkanocne
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 kwietnia 2017 09:35
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 35