Dzisiaj jest - niedziela, 17 lutego 2019 roku
Start Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” planuje kolejne nabory wniosków
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2017 14:36

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" planuje przeprowadzić w pierwszym półroczu 2017 roku kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane nabory obejmować będą operacje w zakresie: zachowania dziedzictwa lokalnego - przedsięwzięcie pod nazwą „Odnowione dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej ocalone od zapomnienia" oraz jeden projekt grantowy. Pomoc w ramach projektu grantowego przyznawana jest na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - przedsięwzięcie pod nazwą „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej". Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju maksymalna wartość jednego grantu wynosi: dla zadań z zakresu kultywowania tradycji kulinarnych - 10 tys. zł, dla zadań z zakresu promocji lokalnej twórczości artystycznej - 25 tys. zł, dla zadań z zakresu organizacji imprez o charakterze regionalnym - 15 tys. zł.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia lgdsp.pl. Serdecznie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Ponadto Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" informuje o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa przewidzianego w ramach naborów wniosków prowadzonego w Biurze LGD ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc.

Prezes Zarządu

Dariusz Kalkowski


 
Dzień Sołtysa
Wpisany przez Administrator   
sobota, 11 marca 2017 11:13
 
Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 lutego 2017 13:04

Na prośbę Rady Powiatu w Otwocku zamieszczamy stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 
Zaproszenie na sesję Rady Gminy
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 lutego 2017 15:08
 
Komunikat – Departamentu Opłat Środowiskowych UMWM w Warszawie
Wpisany przez Administrator   
piątek, 03 lutego 2017 15:03

Z końcem marca br. mija termin rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

1. Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska.

2. Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi i wnieść opłatę produktową.

3. Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej w zakresie produktów: olejów i opon i wnieść opłatę produktową.

4. Do 15 marca 2017 r. należy złożyć sprawozdania bateryjne za rok 2016 i wnieść opłatę produktową, opłatę depozytową i środki na publiczne kampanie edukacyjne na konto:

5. Do 31 stycznia 2017 r. należy wnieść za rok 2016 środki na publiczne kampanie edukacyjne z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego na konto:

6. Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę produktową z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

7. Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

Szczegółowe informacje w sprawie opłat czytaj: Pismo – opłaty

 
Życzenia Bożonarodzeniowe Wójta Gminy Zawidz
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 grudnia 2016 08:59
 
Konkurs "Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2016"
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 grudnia 2016 08:34

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu w dniach 12 grudnia 2016 roku -12 stycznia 2017 roku przeprowadza konkurs na najpopularniejszego dzielnicowego z terenu powiatu sierpeckiego. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w konkursie poprzez wypełnienie anonimowej ankiety i przekazanie jej do wyznaczonych punktów.

ANKIETA

 

 
Wypłata świadczenia 500+
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 grudnia 2016 11:57
Decyzją Dariusza Franczaka - Wójta Gminy Zawidz świadczenie wychowawcze (500+) zostanie wypłacone przed świętami, w następujących terminach:

A-M - 20 grudnia

N-Ż - 21 grudnia

 
OKÓLNIK w sprawie odbioru odpadów
Wpisany przez Administrator   
piątek, 09 grudnia 2016 13:18
Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż do końca grudnia 2016 r. firma EMPEGEK będzie rozwozić pojemniki, worki do segregacji jak również nowe harmonogramy odbioru odpadów. To wszystko obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r.

Opłaty za odpady nie ulegają zmianie.

Wpłaty należy dokonywać jak dotychczas na adres :

Urząd Gminy Zawidz

27 9042 1055 0390 0619 2000 0010 BS O/Zawidz


do 10 dnia każdego miesiąca, w innym przypadku będą naliczane odsetki ustawowe.

Wszystkie zmiany na bieżąco są umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawidz.
 
OKÓLNIK
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 listopada 2016 14:00

Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż w grudniu 2016 r. ulegają zmianie terminy odbioru odpadów niesegregowanych(zmieszanych) dla poszczególnych miejscowości:

Odbiór odpadów w grudniu 2016r.

Miejscowość

Obecny termin

Nowy termin

Zawidz Kościelny ŚMIECI

12 grudzień 2016

28 grudzień 2016

Zawidz Kościelny POPIÓŁ

7 grudzień 2016

21 grudzień 2016

Mańkowo, Kosmaczewo, Gołocin, Gutowo Górki, Gutowo Stradzyno, Słupia, Petrykozy, Nowe Kowalewo, Majki Duże, Majki Małe

13 grudzień 2016

27 grudzień 2016

Krajewice Małe, Krajewice Duże, Orłowo, Makomazy, Rekowo, Kęsice, Stropkowo, Szumanie Pustoły, Stare Chabowo, Chabowo Świniary

14 grudzień 2016

29 grudzień 2016

Budy Milewskie, Budy Piaseczne, Osiek Włostybory, Osiek Piaseczny, Osiek, Żabowo

8 grudzień 2016

22 grudzień 2016

Grąbiec, Wola Grąbiecka, Zalesie, Młotkowo, Jeżewo, Żytowo

9 grudzień 2016

23 grudzień 2016

Zawidz Mały, Jaworowo Jastrzębie, Jaworowo Kłódż, Jaworowo Kolonia, Jaworowo Lipa, Kosemin, Skoczkowo.

19 grudzień 2016

19 grudzień 2016 pozostaje bez zmian

Grabowo, Milewo, Milewko, Nowe Zgagowo, Szumanie, Zgagowo Wieś, plus firmy z m. Zawidz Kościelny

1 grudzień 2016

20 grudzień 2016


WSZYSTKIE ZGROMADZONE W GRUDNIU ODPADY

WRAZ Z POJEMNIKAMI BĘDĄ ZABRANE.

Pragniemy również poinformować mieszkańców ,że od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na terenie Gminy Zawidzodbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych świadczyć będzie firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 48 09-200 Sierpc

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące odbioru odpadów będą wysyłane w terminie późniejszym.

 
Nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 listopada 2016 10:15

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" ogłosiła nabór wniosków nr 3/2016 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju pod nazwą „ Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie".

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach powyższego zakresu będzie można składać
od dnia 9 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" ul. Kopernika 9 pok. 16, 09-200 Sierpc. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo". Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 720 000,00 zł. Wsparcie ma formę premii na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60 000 zł na jednego beneficjenta - na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Ponadto Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" informuje o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa przewidzianego w ramach naborów wniosków. Konsultacje wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD na minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania naboru będzie premiowane w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanymi naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy). Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD w rejestrze udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa. Doradztwo świadczone w Biurze LGD  nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym ogłoszenie o naborze, wnioski  o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie Stowarzyszenia lgdsp.pl Serdecznie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu

Dariusz Kalkowski

link do ogłoszenia: http://www.lgdsp.pl/index.php?id=123&zoom=277

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 34